Última actualización

SORTIDA PER MANRESA

Manresa

Amb aquesta iniciativa es pretén donar a conèixer la Geologia i la professió del geòleg a la societat. Es realitza a gran
quantitat de localitats arreu, a través de sortides de camp
que pretenen un contacte directe amb les roques, el
paisatge i la naturalesa, fins i tot en entorns urbans.

Share this Page