Última actualización

De Solsona a Cambrils, a través de la Depresión del Ebro y el Pirineo

Solsona y Cambrils

Amb aquesta iniciativa es pretén donar a conèixer la Geologia i la professió del geòleg a la societat. Es realitza a gran quantitat de localitats arreu, a través de sortides de camp que pretenen un contacte directe amb les roques, el paisatge i la naturalesa.

Share this Page