Última actualización

Geología de Tortosa y las Terres de l´Ebre

Alfara de Carles

Les muntanyes que envolten Alfara de Carles tenen una gran rellevància com a registre geològic. Formen part de la Geozona 318 Caro-Toscar. Juntament amb les Roques de Benet, són les dos úniques zones del Parc Natural dels Ports que han merescut aquesta valoració. A la vall d´Alfara de Carles trobem representades diverses estructures geològiques com són el plecs i encavalcaments. També es troba un sèrie de materials del Triàsic i del Juràssic així com volcans antics.

Share this Page