Las fuerzas que plegaron y rompieron Menorca.

Isla de Menorca: Binimel•là (Término Municipal de Es Mercadal)

Aquest any celebrem la tercera edició del Geolodia Balears consolidant un dia festiu de la divulgació de la Geologia, en el que la comunitat geològica balear vol apropar aquesta ciència a la població. L‟èxit de les anteriors edicions del Geolodia Balears a Mallorca ha dut a que per primera vegada l‟illa de Menorca es sumi a aquesta iniciativa. Geolodia 12 neix com una gran oportunitat per a divulgar la Geologia i el valuós Patrimoni Geològic de Menorca.

Este año celebramos la tercera edición del Geolodía Balears consolidando un día festivo de la divulgación de la Geología, en el que la comunidad geológica balear pretende acercar esta ciencia a la población. El éxito de las anteriores ediciones del Geolodía Balears en Mallorca ha llevado a que por primera vez la isla de Menorca se sume a esta iniciativa. Geolodía 12 nace como una gran oportunidad para divulgar la Geología y el valioso Patrimonio Geológico de Menorca.

Share this Page