Itinerario geológico por la ciudad de Tarragona.

Ciudad de Tarragona.

L’itinerari s’inicia a l’ermita de la Salut (Parada 1) d’on es té una perspectiva general de l’estructura geològica de Tarragona. Seguidament, ens movem cap al SW i realitzem dues parades (Parada 2 i 3) que ens permeten observar alguns aspectes rellevants de l’estratigrafia, la petrologia, l’estructura i la paleontologia dels materials representatius de l’àmbit d’estudi. Posteriorment, ens desplacem cap a l’amfiteatre Romà (Parada 4) a on afloren les roques més antigues de la ciutat de Tarragona. Per finalitzar, les dues darreres parades les realitzem arran de mar, a la Punta del Miracle (Parada 5) i a la Platja de l’Arrabassada (Parada 6), a on podem observar una discordança espectacular i una gran varietat de fòssils respectivament.

Share this Page