Recorrido geológico por la Cuenca Potásica Catalana.

Itinerario de Suria a Cardona

Les roques que trobarem en aquest itinerari són de tipus sedimentari, és a dir,formades per l’acumulació de sediments en una àrea deprimida que anomenem concasedimentària. Al llarg dels temps geològics (que mesurem en milions d’anys!), aquest sediments s’han anat convertint en els estrats (o capes) de roca que posteriorments’han deformat i erosionat, condicionant les formes actuals del relleu.

Idioma: Catalán.

Share this Page