Itinerari geològic per Santa Creu d’Olorda: passejant per una vella serralada

Escola Virolai. Camí de Santa Creu d’Olorda, 106. Molins de Rei

La Serra de Collserola és el sector de la Serralada Litoral comprès entre les valls dels rius Besòs i Llobregat i està formada per relleus suaus, de cims arrodonits, orientats de NE a SO. L’alçada més important de la Serra de Collserola és el Tibidabo amb 520 metres.  Al nord Collserola limita amb la fossa del Vallès (part de la Depressió Prelitoral) i en el vessant maríOm amb el Pla de Barcelona, plataforma suaument inclinada cap el mar. Al nordPest, travessat pel riu Besòs, la Serralada Litoral conOnua amb les seP rres del Corredor, el Montnegre i les Gavarres, mentre que cap el sudPoest, travessat pel riu Llobregat, s’estén el massís del Garraf.

Share this Page