Les forces que varen plegar i rompre Menorca

Bimel la i cala Mica, Mercadal

Per a la primera edició del Geolodia Menorca al 2012 s’escollí un interessant recorregut entre les platges de Binimel·là i Cala Mica. La sobtada arribada d’una violenta tempesta va provocar l’anul·lació de la sortida geològica un cop aquesta s’havia iniciat. D’aquesta manera, el Geolodia – Menorca 2014 neix amb la voluntat de complementar l’excursió del 2012 per un dels punts de major interès geològic de l’illa. La diversitat de roques i l’espectacularitat i atractiu de les seves formes en justifiquen l’elecció.

Tanmateix, l’itinerari proposat presenta diverses modificacions respecte al plantejat al 2012. Aquest fet, que per una banda confereix un interès afegit per als assistents a l’edició del 2012, es deu en gran mesura a les obres de restauració ambiental que s’han desenvolupat recentment en el marc del projecte Life+Reneix del Consell Insular de Menorca amb el suport de la Comissió Europea.

Share this Page