Pou des Lleó – Cala Boix: Un escenari geològic de 240 Ma / 

Un escenario geológico de 240 m.a.

Cala Boix (Santa Eulària)

Sábado  9 de mayo

Sunna Farriol Cristóbal geolodiaeivissa@gmail.com

Associació de Geòlegs de les Illes Balears

Cal tenir present que l’estructura geològica d’Eivissa, així com la resta de les Balears, està condicionada pel seu marc dins de la Conca Catalano- Balear, a la qual han tingut lloc episodis estructurals extensionals i compressius com a resultat del moviment de les plaques tectòniques Africana, Ibèrica i Euroasiàtica.


Hay que tener presente que la estructura geológica de Eivissa, así como el resto de las Baleares, está condicionada por su marco dentro de la Cuenca Catalano-Balear, en la cual se han producido episodios estructurales extensionales y compresivos como resultado del movimiento de las placas tectónicas Africana, Ibérica y Euroasiática.

Share this Page