La Vall de Cardós, lectura d’un paisatge escrit a les roques

Valle de Cardós

Sábado 9 de mayo

Moises Villanueva Coello  moises.villanuevac@gencat.cat

Parc Natural de l’Alt Pirineu

Dintre del Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP) podem trobar evidències clares de tots els fenòmens geològics que han donat forma a la serralada pirinenca, al mateix temps que la diversitat de les seves formacions rocoses ens ofereixen l’oportunitat de conèixer roques, sediments i processos geològics que comprenen gairebé els darrers 600 milions d’anys de la historia del planeta Terra.

Aquest món mineral i rocós amaga una varietat de paisatges extraordinària, dels quals el PNAP en té un sac ben ple.

La zona que inclou el PNAP es situa de ple en l’anomenada Zona Axial, la qual s’identifica a grans trets per esdevenir el nucli de la serralada pirinenca i on s’enregistren les màximes altituds de tot aquest gran sistema muntanyós. Hi afloren els materials paleozoics més antics, que formen part de l’antiga serralada herciniana, que durant l’era Secundària va ser erosionada quasi completament.

Share this Page