Última actualización

De los oceanos Jurasicos a las reservas dulces / Dels oceans juràssics a les reserves dolces

Domingo 13 de mayo. Pla de Cúber (Escorca)

Al Geolodia Mallorca 2018 farem un petit recorregut per el cor de la Serra de Tramuntana que ens permetrà observar la disposició dels materials geològics i veure quines forces han construït la serra. Al pla de Cúber trobarem sediments marins del Juràssic.
Aquest reconeixement també ens permetrà comprendre perquè es va escollir aquesta zona per a construir-hi dos embassaments d’aigua.

Necesaria inscripción previa.

Associació de Geòlegs de les Illes Balears

ageib.correu@gmail.com

Al mapa geològic sintètic de Mallorca s’observa que a la Serra de Tramuntana predominen els materials del Mesozoic.

Veiem també que la serra està travessada per un conjunt d’encavalca- ments que a grans trets van de NE a SO.

Share this Page