La ciudad de los dos colores / La ciutat dels dos colors

Dissabte 12 de maig. Maó

Maó, la ciutat dels dos colors, centra la setena edició del Geolodia a Menorca. Proba- blement la faceta més atraient de la geologia per al públic en general són les sortides al camp, que permeten observar i conèixer in situ diferents trets sobre l’evolució de la història de la Terra i els processos que l’han modelat. Però, es pot explicar geologia a les ciutats? La resposta és que sí, per descomptat!

Qualsevol poble o ciutat ofereix un ventall extraordinari de possibilitats per al desenvo- aprendre una gran quantitat d’històries curioses i poc conegudes, escrites en les roques; i, en definitiva, de conèixer una mica millor una ciutat a partir de la influència de la geo- logia.

Mitjançant un recorregut a peu pel centre de Maó, revelarem quines són les roques més característiques que formen l’entorn de la ciutat i coneixerem alguns dels processos geològics que l’han configurat. Ens fixarem en paviments i façanes de la ciutat, on les tonalitats clares de les roques de la Menorca blanca contrasten fortament amb les om- brívoles de la Menorca fosca.

Tot i que normalment passen desapercebuts, tenim fòssils molt a prop. Algunes pedres de construcció conserven els fòssils d’organismes que van viure fa milions d’anys. Així, tant a les parets i portals de les cases, com al terra dels carrers o, fins i tot, a l’interior dels edificis, moltes de les pedres emprades per construir-los corresponen a roques sedimentàries que poden contenir fòssils ben sorprenents. Habitualment, aquestes roques hauran estat polides, fet que permet apreciar els fòssils d’una manera especialment clara.

Tot seguit, us mostram algunes de les roques i fòssils més característics o curiosos que podem veure pels carrers de Maó, a partir de l’itinerari proposat, però que no deixen de ser una petita representació dels milers de fòssils que constitueixen moltes pedres de la ciutat.

Share this Page