El Camp de Tarragona més enllà dels 12 millons d’anys. Una badia plena de vida

Comarca del Camp de Tarragona (municipis de Salomó, Vilabella i Vespella del Gaià)

Diumenge 12 de maig

PUNT DE TROBADA: Davant l’església de Salomó a les 10h.

L’itinerari proposat viatjarà des de terra endins fins a la profunditat marina, és a dir, des de les arbredes que hi creixien al nord fins al mar que hi bategava al sud.

L’activitat finalitzarà a la sala de paleontologia recentment inaugurada del Museu Pinacoteca Romà Comamala a Vilabella, on se’ns mostrarà de manera global tot l’entorn envoltat de platges, aigües somes i petits deltes.

David Rabadà i Roberto Espinola

Email de contacto: respinolac@gmail.com

Des d’un punt de vista geològic, el Camp de Tarragona és una fossa tectònica formada durant un període d’extensió de l’escorça, fa uns 20 Ma (Miocè). També es van formar altres fosses com el Vallès-Penedès, Cerdanya, Empordà, etc.

L’itinerari proposat viatjarà des de terra endins fins a la profunditat marina, és a dir, des de les arbredes que hi creixien al nord fins al mar que hi bategava al sud.

L’activitat finalitzarà a la sala de paleontologia recentment inaugurada del Museu Pinacoteca Romà Comamala a Vilabella, on se’ns mostrarà de manera global tot l’entorn envoltat de platges, aigües somes i petits deltes.

ITINERARI

10:00 Recepció de participants
11:00 Carretera de Salomó a Vespella de Gaià i voltants (Castell de Vespella i Mirador)
12:30 Presa de Catllar i voltants
14:00 Dinar a Salomó o voltants
16:30 Visita a la Sala Paleontologia del Museu Pinacoteca Romà Comamala
18:00 Comiat sortida

Share this Page